Emballagemanagement is het hele proces van emballage registreren, een juiste emballage administratie bijhouden, inzicht in de emballage en de kosten van emballage krijgen. Het beheer van emballage is bij vele bedrijven nog niet top of mind, maar wel heel belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Emballage, ook wel logistieke dragers of RTI’s (Returnable Transport Items) genoemd, vertegenwoordigt vaak grote geldwaarden binnen het bedrijf. Hier zijn de meeste mensen binnen het bedrijf zich niet bewust van de kosten. Logistieke ladingsdragers vallen onder de noemer voorraden; hieronder vallen ook grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten, producten in bewerking en gereed product of eind product. De meeste voorraden vermeerderen in waarde naar mate ze verder komen in het productie proces. De waarde van emballage neemt vaak alleen maar af, vanwege het veelvuldig gebruik van emballage. Daarnaast raakt het kwijt, beschadigd of gaat zelfs stuk.

Logistieke ladingdragers

Het gebruik van de logistieke dragers zoals rolcontainers, kratten of pallets is essentieel in de logistieke keten voor transport en opslag en vormt een onvermijdelijke kostenpost. De TellApe gebruiker kan eenvoudig alle bewegingen met emballage registreren. In één oogopslag geeft TellApe weer, waar alle logistieke ladingdragers staan. Na elke emballage transactie kan er automatisch een mail gestuurd worden naar de tegenpartij. Doordat de tegenpartij direct op de hoogte is gesteld, weten zij ook wat er gebeurd is met de ladingdragers.

Bij zowel de gebruiker van TellApe als de tegenpartij van de TellApe gebruiker is er direct inzicht hoe vaak er emballage transacties plaats vinden en welke items het bedrijf in- en uitgaan. Met de gegevens uit TellApe kan je eenvoudig de volgende stap maken richting een visie en het management van emballage.

Emballage management is het gehele plaatje van de registratie, administratie en het aansturen van meervoudige ladingdragers. Als de emballage registratie en administratie goed ingericht zijn kun je verder met optimaliseren van je emballage proces. De volgende vragen staan hierbij centraal om dit proces inzichtelijk te krijgen en te optimaliseren:

  • Welke waarde vertegenwoordigt elk RTI?
  • Waar op de werkvloer worden de RTI’s opgeslagen?
  • Kan iedereen bij deze items en is deze opslag goed afgesloten?
  • Is er altijd iemand aanwezig die controleert of de juiste goederen en emballage worden meegegeven?
  • Worden goederen op een efficiënte manier opgeslagen? Gebruikt het bedrijf hiervoor de goedkoopste logistieke dragers?

Registratie en administratie

Voordat je bovenstaande punten aanpakt, oplost en inricht is het van belang om de registratie en administratie op orde te hebben. Houdt bij het inrichten van de registratie en administratie rekening dat je het volledige proces in kaart brengt. Als er alleen wordt geregistreerd wat er verzonden wordt maar niet wat er retour komt, of alleen wordt gekeken naar bepaalde inkomende stromen en andere buiten beschouwing gelaten worden, zal je nooit een totaaloverzicht krijgen wat zich ook laat controleren.

Heb je géén idee waar je moet beginnen of hoe je dit het beste kunt aanpakken? Het TellApe team staat klaar om je handvatten te geven om ook jouw bedrijf verder te helpen met de registratie en administratie van emballage!

 

Wil jij ook graag meer informatie?

Kom hier met ons in contact.

Wil jij ook elk kwartaal de laatste updates ontvangen over TellApe?

Klik hier om de updates te ontvangen.