Welke invloed heeft een verkiezingsjaar op de logistieke sector? Wat voor effect zal de Brexit en het nieuwe handelsakkoord hebben? In dit blog kijken we vooruit naar de grote veranderingen die de wereld van logistiek en transport zullen vormen in 2021. Je leest alles over de (maatschappelijke) veranderingen die de grootste impact hebben en de logistieke trends die we dit jaar kunnen verwachten. 

 

Grote veranderingen in 2021

  1. Coronapandemie: De grootste impact op onze samenleving is op dit moment ongetwijfeld de pandemie. Het coronavirus is inmiddels ruim een jaar onder ons, en we ervaren hier dus ook nog elke dag de gevolgen van. Een groot aantal bedrijven heeft te maken met onzekerheden en oplopende verliezen. Volgens het CBS zal onze economie hier in het komende jaar in ieder geval nog door beïnvloed zijn. 

  2. Brexit: Het door het Verenigd Koninkrijk verlaten van de Europese Unie heeft een grote impact op de manier waarop onderling gehandeld wordt. Zo dient er sinds het begin van 2021 extra btw betaald te worden over goederen afkomstig uit het VK of moeten er invoerrechten betaald worden, zijn er extra handelingen nodig bij de douane en is het moeilijker om diensten te leveren of af te nemen. De Brexit zal bovendien een blijvende rol spelen, waar bedrijven rekening mee moeten houden en zich eventueel naar zullen moeten aanpassen. 

  3. Nederlandse verkiezingen: De uitslag van de verkiezingen en de nieuwe samenstelling van het kabinet zorgen altijd voor een wijziging van de prioriteiten en een mogelijke wijzigingen van de regels die gelden voor bedrijven binnen de transport en logistiek. Dit is dus ook een zeer belangrijke factor waar rekening mee gehouden dient te worden wanneer gekeken wordt naar hoe de markt zich ontwikkelt. 

 

Technologische ontwikkelingen

Voordat we ingaan op de trends die een grote rol zullen spelen binnen de transport en logistiek, staan we even stil bij de technologische ontwikkelingen die de markt ook zeker zullen beïnvloeden. 

Blockchain

Via Blockchain kunnen alle componenten van de keten in één platform worden geïntegreerd, dit verbetert de transparantie en klantenservice. Het kan gezien worden als blokken die aan elkaar worden gelinkt, en zich afzonderlijk kunnen vertakken, maar die allen op één hoofdsysteem aansluiten. Nu de zichtbaarheid van de supply chain een topprioriteit is, kijken steeds meer mensen naar de kracht van blockchain om aan deze behoefte te voldoen. Naast transparantie kan blockchain ook bescherming bieden van de informatie die erin omgaat.

Artificial Intelligence (Kunstmatige Intelligentie) 

Kunstmatige intelligentie (AI) zal een essentiële rol gaan spelen bij het efficiënter maken van supply chains. Bedrijven kunnen deze technologie gebruiken om procedures te automatiseren met behulp van algoritmen op basis van gegevens uit eerdere processen. AI kan ook patronen in de toeleveringsketen identificeren en bedrijven kunnen deze technologie gebruiken om inkoopvragen te voorspellen en voorraad te beheren.

Automatisering

Automatisering maakt supply chains efficiënter door menselijke fouten te elimineren. Steeds vaker gebruiken bedrijven drones en zelfrijdende voertuigen om logistieke processen te stroomlijnen. In combinatie met efficiënte magazijnbeheer software kunnen robots de productiviteit van de supply chain drastisch verbeteren. Het doel van automatisering is echter niet om mensen te vervangen. Door eenvoudige, herhalende taken naar machines te delegeren, kunnen menselijke werknemers zich focussen op meer waardevolle taken die een directe invloed hebben op de groei van het bedrijf en de klantervaring.

 

Uitdagingen

Supply chains zijn vaak het minst begrepen onderdeel van strategisch bedrijfsmanagement. Zo hebben, volgens GEODIS, gemiddeld slechts 62% van de onderzochte bedrijven (beperkt) zicht op de logistieke keten. 17% had uitgebreid zicht en 15% van de bedrijven enkel op de productie van goederen. Dit is erg zorgelijk, aangezien de activiteiten in de supply chains voor 90% van de totale bedrijfskosten zorgen (Logistics Bureau, 2020).

Er zijn verschillende uitdagingen waar bedrijven voor komen te staan als het gaat om hun toeleveringsketen. Bedrijven worstelen niet alleen met het stroomlijnen en optimaliseren van hun processen, maar ook met het volgende:

  • Beperkte groei

  • Verhoogde kosten

  • Risicomanagement

  • Tekorten en onzekerheden vanuit leveranciers

  • Voorraadmanagement

Het is bovendien vaak lastig om te kiezen waar je je als bedrijf op gaat richten en welk probleem je eerst gaat aanpakken. Deze keuze is niet zomaar gemaakt, er is intern ook overeenstemming voor nodig. Het is tenslotte mogelijk dat medewerkers moeite hebben met het aanpassen aan nieuwe processen, of dat medebeslissers het niet eens zijn met de gezette stappen.

 

Verwachtingen en trends

1. Just-in-Time

Just-in-time is een logistiek principe dat inhoudt dat de klant een levering precies op de afgesproken tijd krijgt. Hierdoor wordt tussentijdse overbodig en gaan de voorraad- en verhandelingskosten omlaag. Met behulp van bijvoorbeeld elektrische documenten kan men dit proces in gang zetten. Zo verdwijnt de ouderwetse papierstroom worden processen versimpeld en gestroomlijnd. Door data binnen de keten te delen, kunnen bedrijven processen bovendien beter op elkaar afstemmen. Dat bespaart kosten en het draagt bij aan de vermindering van de CO2 uitstoot.

 

2. Supply chain as a service (ScaaS)

Veel organisaties beheren hun supply chain-activiteiten nog intern. De verwachting is echter dat steeds meer bedrijven Supply Chain as a Service (ScaaS)-modellen zullen invoeren en productie, logistiek en voorraadbeheer zullen uitbesteden.

De verwachting is dat naarmate de supply chain managementteams kleiner worden, bedrijven teams van ervaren individuen zullen hebben die zich richten op strategische beslissingen om de supply chain te verbeteren. Met Cloud technologie hebben supply chain managers vervolgens toegang tot de gegevens die ze nodig hebben.

 

3. Circulaire Supply Chain & Sustainability

Bij deze logistieke trend wordt de supply chain zo ingericht dat middelen zolang mogelijk (her)gebruikt worden, ook wel ‘retourlogistiek’ genoemd. Grondstoffen en materialen zijn niet eindig, maar worden steeds opnieuw ingezet. Door de supply chain in te richten als cirkel bespaart een bedrijf kosten en worden tekorten tegen gegaan. 

Bovendien stimuleert de overheid bedrijven om groener te produceren. Naast dat het beter is voor het milieu, leiden duurzame oplossingen tot hogere winst, een beter imago en klantenbinding. Veel klanten prefereren groen geproduceerde goederen, zo staat 60% ervoor open om extra te betalen voor duurzame producten.

 

4. E-Commerce

Als gevolg van de coronacrisis is er een enorme verandering gaande in transport en logistiek. De balans tussen online en fysieke verkoop is ernstig verschoven naar online. Consumenten zijn het gewend om online te winkelen, de verwachting is dan ook dat dit een blijvende verandering zal zijn en dat e-commerce alleen maar meer zal gaan groeien. Het is dus wenselijk om hier rekening mee te houden bij het plannen van een verkoopstrategie.

 

5. Datagedreven logistiek

Transparantie en data spelen een steeds grotere rol. Klanten willen steeds meer inzicht in producten en de levering ervan. Met de toepassing van nieuwe technieken en technologieën kunnen bedrijven datagedreven werken en processen en activiteiten zo efficiënt mogelijk inrichten. Ook kunnen alle partijen op een makkelijke en laagdrempelige manier met elkaar verbonden worden. Met het oog op de slechts langzaam herstellende markt en alle veranderingen die plaats hebben gevonden, zijn efficiëntie en extra inzichten altijd welkom.

 

Wil jij meer weten over de trends voor 2021 of persoonlijke adviezen ontvangen voor jouw bedrijf? Kom vrijblijvend met ons in contact!

 

Kom in contact

 

Vind ons op social media