In 2019 is Ernst Tjaden in contact gekomen met TVM, dé verzekeraar voor de transport en logistiek. Ze spraken over emballage en de problematiek die hiermee gemoeid is. TVM ziet de problematiek en hoge kosten rondom verlies, diefstal en beschadiging – waardoor hergebruik niet meer mogelijk is – van emballage in de sector. Dit kost transporteurs wel €150.000 tot € 3.000.000 euro per jaar. Daarnaast heeft het vervangen van de kratten, trolleys en pallets een grote milieu-impact.

Eerst heeft TVM  verschillende partijen in de sector bij elkaar gebracht om te kijken of er oplossingen zijn die de keten kunnen helpen. TellApe, TVM, Container Centralen, Koninklijke van der Slot transport en Royal Flora Holland hebben de handen ineengeslagen om de emballage uitdaging middels de Odyssey Hackathon aan te gaan.

De uitdaging van de sector

De stakeholders ervaren allemaal hun eigen uitdaging met betrekking tot emballage. In het kort beschrijven we waar de stakeholders tegenaan lopen.

TVM

TVM verzekert ladingaansprakelijkheid voor goederen en emballage. Gestolen, vermiste en beschadigde goederen en de bijbehorende emballage vormen de voornaamste kostenpost binnen deze verzekeringen. Voor TVM valt er daarom nog veel te winnen aan schadelastenreductie.

Container Centralen

Container Centralen ziet het probleem rondom emballage tweeledig. Aan de ene kant staan de klanten (huurders of gebruikers) die het zicht op emballage, die onder hun beheer is, kwijtraken. Dit leidt tot financiële en operationele consequenties. Aan de andere kant heb je te maken met het feit dat klanten emballage niet kwijtraken, maar langer in gebruik hebben dan afgesproken. Vaak wordt emballage bijvoorbeeld ook ingezet voor andere doeleinden zoals opslag. Hierdoor ontstaan tekorten die ook weer financiële en operationele consequenties hebben.

Van der Slot transport

Van der Slot Transport kampt als transporteur met de juridische afdichting op het transactiemoment en eenduidige afspraken binnen de sector met betrekking tot registratie. Een heel concreet voorbeeld hiervan is als volgt:

De chauffeur laadt in de nacht lege Denen met platen in de vrachtwagen. De chauffeur komt op de afleverlocatie en de afleverlocatie treft een kapotte plaat aan en accepteert deze niet. Bij wie ligt het probleem en de rekening voor deze plaat?

Royal Flora Holland

Royal Flora Holland ziet het probleem rondom meermalige emballage ontstaan bij het beheer in de keten, vanaf de handel tot aan de retail. Aan het begin van de keten, tussen kweker en veiling is het beheer van meermalige emballage arbeidsintensief. Wat er na de veiling gebeurt met de meermalige emballage is vaak niet inzichtelijk.

TellApe

De uitdaging van TellApe is daarbij dat emballage geen onderdeel is van het primaire proces van bedrijven. Daarnaast bestaat er geen eenduidigheid over het opzetten van een emballage-administratie. Er zijn vele handboeken en regels voor het opzetten van een financiële administratie, maar deze ontbreken bij een emballage-administratie.

De gezamenlijke uitdaging

De gezamenlijke Odyssey emballage-uitdaging van de stakeholders is het inzichtelijk krijgen van de emballage in de gehele keten, het maken van duidelijke afspraken rondom meermalige emballage en vastleggen waar de verantwoordelijkheid van de emballage op welk moment ligt.

Emballage lijkt simpel, maar heeft te maken met vele factoren. Het kan wisselend meer of minder kosten dan de te vervoeren producten en het eigenaarschap kan liggen bij de transporteur, producent of de retailer. Eén oplossing past niet voor iedereen in de keten, daarnaast zijn de belangen van de belanghebbende in de toeleveringsketen ook verschillend. De grootste uitdaging is: bij wie ligt welke verantwoordelijkheid op welk moment.

De oplossing zou voor voor alle ketenpartners een toevoeging moeten zijn waar de stakeholders zich aan moeten committeren. Het moet kostenvoordelen opleveren, milieuvriendelijke zijn en het moet een eenduidig afsprakenstelsel opleveren.

Odyssey Momentum

In eerste instantie stond de Hackathon voor april op de agenda. Dit zou een fysiek evenement worden in de suikerfabriek in Groningen. Door coronacrisis kon echter het fysieke evenement niet plaatsvinden, waardoor het tot een online event omgedoopt is en is verschoven naar een weekend in november.

Tijdens het weekend zijn verschillende teams bezig geweest met het bedenken en bouwen van een oplossing. De stakeholders hebben feedbackrondes gehouden met de deelnemende teams. Stakeholders hebben tips gegeven over welke oplossingsrichting het best zou passen bij de sector.

De winnende oplossing

OVSoftware is de uiteindelijke winnaar geworden, door het leveren van de best passende oplossing voor alle stakeholders. OVSoftware heeft een protocol ontwikkeld met blockchain-technologie. De data wordt gedeeld tussen partijen die mee doen met het protocol. Echter bepaalt de aanbieder zelf de mate van gevoelige informatie die wordt overgedragen. Deze data wordt ook niet opgeslagen binnen de blockchain. Het protocol bevat een datamodel waarin beschreven wordt welk type informatie er kan worden uitgewisseld.

TellApe gaat een vervolgtraject in met OVSoftware en de stakeholders om het idee meer vorm te geven. Wij hopen dat we met de kennispartners samen data kunnen ontsluiten in de emballage-wereld.

Meer informatie over de Odyssey emballage-uitdaging en emballage-oplossing