TellApe zorgt voor een standaard voor emballage! De één noemt het een blok, de andere een chep, weer een andere klant heeft het over de blauwe en jij hebt het eigenlijk altijd over een blokpallet. Verschillende benamingen voor een paar planken en balken die aan elkaar gemaakt zijn. Hetzelfde geldt voor karren, trolleys, emmers en kratjes. De chauffeur noemt het anders dan de administratie op kantoor. Soms wordt zelfs een emballage item intern anders genoemd dan in de communicatie naar klanten toe. Waarom noemt iedereen het anders en wat zijn de risico’s van verschillende benamingen?

Samenvattend heten al die trolleys, emmers en pallets; emballage, of fust, of ladingdragers. Laten we  het hier alleen ‘ladingdragers’ noemen. Ladingdragers en de benaming ervan is een puzzel zonder oplossing, een woordenboek is er niet. Ladingdragers zijn daarnaast ook nog eens internationaal en kruist niet alleen fysieke grenzen maar wordt ook nog eens door verschillende nationaliteiten aangenomen en verhandeld. Ook zijn de verschillende soorten emballage onderverdeeld bij verschillende pool partijen en is er geen overkoepelend geheel. Dat alles maakt het lastig, want hoe noem jij je pallet eigenlijk?

Risico’s van verschillen in benamingen

Situaties die kunnen voorkomen met een onduidelijk emballage systeem zijn eindeloos en eindeloos vervelend. Wat kan er bijvoorbeeld gebeuren als er verschillende benamingen zijn?

Geschillen met klanten over saldi van één soort emballage

  • Als de klant en jij de ladingdrager allebei anders noemen, is het lastig om in overeenstemming te komen over een saldo. Als de klant het heeft over pallet, jij opbelt over het saldo van Chep, kunnen er behoorlijke misstanden ontstaan. Zeker als er contactmomenten zijn tussen administratie en administratie, manager en manager. Want wie heeft er nu uiteindelijk gelijk?

Het bijhouden van verschillende saldi voor hetzelfde product

  • Op de administratie van de emballage zit soms 1 fte, soms meer. Belangrijk is dat deze medewerkers dezelfde benamingen aanhouden. Vaak blijkt dat emballage medewerkers ontzettend veel informatie in hun hoofd hebben en weinig ‘regels’ op papier, ze kennen alle eigenaardigheden van alle verschillende klanten. Knap! Echter, mocht een van deze medewerkers wegvallen, vervangen worden of voor langere tijd ziek zijn, dan gaat er met hem/haar ook een hoop kennis teniet. Belangrijk is dus dat medewerkers altijd met dezelfde benaming werken!

Het dubbel bijhouden van saldi

  • De planning, chauffeur en administratie werken allemaal met saldi. Soms kan het zo zijn, doordat er meerdere benamingen zijn, dat er dubbele saldi worden bijgehouden. Zeker als er gewerkt wordt met verschillende systemen, TMS / WMS / emballage software. Onhandig en niet meer recht te zetten, want wat is waarheid?

Tegoed bij opdrachtgevers

  • Als opdrachtgevers een eigen saldo bijhouden van een emballage item, wordt dat waarschijnlijk eens in de zoveel tijd gedeeld met jou. Maar wat als zij een andere benaming hebben voor de pallet? Hoe controleer je dan in jouw administratie of alles klopt. Onenigheid met de opdrachtgever is iets wat je ten alle tijden wilt voorkomen.

Onduidelijkheden werknemers

  • Onduidelijkheid in het warehouse, in transport en tussen de verschillende afdelingen. Want welke ladingdrager gaat het eigenlijk over? Onduidelijkheden en emballage zonder standaard kan leiden tot eindeloze telefoongesprekken tussen chauffeur, planning en administratie.

Onenigheid planning en chauffeurs

  • Als een planner een lege auto heeft die hij kan inzetten om ergens een stapel emballage mee te nemen, is dat natuurlijk mooi meegenomen. Dit soort handelen wordt gestimuleerd vanuit de bedrijfsvoering. Echter, als de planner en de chauffeur andere benamingen gebruiken voor emballage, kan het voorkomen dat de chauffeur met een auto vol verkeerde ladingdragers terugkomt.

Verlies overzicht en verlies emballage

  • Met alle bovenstaande punten ontstaat een onhandelbare situatie waarin al het overzicht kwijt is. Geen overzicht, leidt tot verlies van controle. Controleverlies leidt vervolgens tot emballage verlies. Verlies van emballage leidt vervolgens tot verlies van aanzienlijke bedragen om de emballage weer in te kopen.

Genoeg situaties die je eigenlijk liever voorkomt. Daarom zou het fijn zijn als er een standaard komt. Een standaard voor alle emballage waarbij we het allemaal hebben over dezelfde pallet, kar en emmer.

Het kan! Begin vandaag met de nieuwe standaard in de markt voor emballage administratie! De chauffeur en laad- los medewerker kunnen eenvoudig met de app de juiste registratie van emballage doen. Met behulp van duidelijke emballage foto’s in de app is het duidelijk over welk emballage item het gaat. Hebben jullie intern een andere naam voor deze emballage items? Geen probleem eenvoudig kun je emballage je eigen naam geven. TellApe is dé ontwikkelde standaard voor jou. Met TellApe hebben jij, jouw chauffeur en de administratie het over dezelfde pallet.

Probeer TellApe 14 dagen gratis!