In deze nieuwsbrief

  • Workshop
  • Michel Konijn
  • Privacy statement

Workshop

Op donderdag 12 april jl. hebben wij de eerste workshop met klanten en potentiële klanten van TellApe gehouden om over ontwikkeling te praten. Samen met Online Department hebben wij een brainstorm georganiseerd op hun kantoor in Rotterdam. Ter voorbereiding is iedereen gevraagd: ‘Wat inspireert jou en neem hiervan beeldmateriaal mee.’ ’s Middags zijn we begonnen met het bespreken van de inspiratie die iedereen had meegebracht.

Na een korte inleiding van Online Department over onderwerpen die in deze brainstorm aan de orde zouden komen, zijn we de brainstorm ingegaan en kregen de deelnemers de tijd hun visualisatie en inspiratie voor de aanpassingen aan TellApe op papier te zetten. Aan het einde kreeg elke deelnemer de tijd zijn idee voor TellApe te pitchen om vervolgens de best gezamenlijke oplossing voor TellApe te kiezen. De workshop is zeer positief ontvangen door alle deelnemers en inmiddels zijn we al een stuk verder met het uitwerken van het eerste concept voor de verdere ontwikkeling van TellApe. We gaan dergelijke brainstorm sessies zeker vaker doen met klanten en potentiële klanten.

Michel Konijn

Michel Konijn is in april gestart met zijn afstudeerstage bij TellApe. Hij studeert aan de Hogeschool Inholland in Diemen en volgt de opleiding Business studies. Hij is in zijn laatste jaar en zijn afstudeeronderzoek gaat zich richten op de problemen rondom emballage: de emballage administratie en emballage registratie op orde krijgen en hoe zit het met het emballagemanagement? Wij hopen dat Michel op deze vragen antwoord kan geven zodat wij nog meer bedrijven kunnen helpen met hun emballage-uitdaging! Het kan zijn dat Michel binnenkort contact opneemt om je te betrekken in zijn onderzoek. Wil je vrijwillig deelnemen aan het onderzoek, laat het Michel weten door hem een mail te sturen: m.konijn@tconsult.nl

Wij wensen Michel heel veel succes en plezier en kijken uit naar de resultaten van de afstudeeropdracht!

Privacy Statement TellApe

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe richtlijnen zijn bedoeld om betere bescherming van persoonsgegevens te garanderen. Wij vinden uw privacy heel belangrijk, daarom gaan wij zorgvuldig om met de gegevens die wij verzamelen, opslaan en beheren. Ons privacy statement kunt u terug vinden op de website onder Team.

Wij versturen u maximaal één keer per kwartaal informatie over onze producten en diensten om u te informeren over wat wij aanbieden. Wilt u geen marketing mail meer ontvangen dan kunt u zich gemakkelijk uitschrijven.

 

 

Wil jij ook graag meer informatie?

Kom hier met ons in contact.

Wil jij ook elk kwartaal de laatste updates ontvangen over TellApe?

Klik hier om de updates te ontvangen.