Retourlogistiek was vroeger een nogal abstracte en ingewikkelde term. Inmiddels zijn retourstromen echter net zo normaal als uitgaande stromen. Denk bijvoorbeeld aan het hergebruiken van defecte producten en onderdelen of het ophalen en leveren van navullingen voor gekochte producten. Het is dus vrij essentieel dat dit proces goed verloopt, dit is echter niet altijd het geval. In dit blog gaan we in op diverse aspecten van retourlogistiek en bieden we handvatten voor het verbeteren van retourstromen. 

 

Wat is retourlogistiek?

Op encyclo.nl staat retourlogistiek omschreven als de ‘logistieke beheersing van terugkomende goederen, eventueel voor reparatie of hergebruik’. Deze betekenis is echter te beknopt om het volledige concept van retourlogistiek te dekken. Retourlogistiek omvat namelijk ook het mee terug nemen van herbruikbare transportitems en verpakkingen, het recyclen van afgeschreven producten of het leveren en ophalen van navullingen (denk hierbij aan gasflessen of vuilcontainers). 

Steeds meer verladers en klanten vragen na levering van goederen om dit soort verdere service. Vaak gaat het bovendien om goederen die waardevol zijn of waar nog grondstoffen uit te halen zijn. Voor de verlader is dit een extra stap waar, wanneer de retourstromen niet goed op orde zijn, extra kosten voor worden gemaakt. Dit soort ‘value added’ activiteiten, bekend onder de verzamelnaam retourlogistiek of reverse logistics, worden steeds belangrijker.

 

Problemen omtrent retourlogistiek

Retourstromen zijn voor veel ondernemingen geen prioriteit, terwijl er juist erg veel geld in omgaat. De inzichten zijn in zo’n geval beperkt, er is geen duidelijk proces en de verantwoordelijken en taken zijn intern niet goed gecommuniceerd. Dit is erg zonde, op deze manier gaat de winst namelijk sneller verloren door de extra kosten die bedrijven maken op retouren. Het is dus vreemd dat er niet meer waarde gehecht wordt aan het aspect retourlogistiek, bedrijven hebben tenslotte bijna altijd winstmaximalisatie als doel. 

Doordat de manier en snelheid waarop klanten en gebruikers items retourneren onderbelicht blijft, blijven er ook mogelijkheden onbenut binnen de volledige supply chain. Dit probleem zal ondertussen alleen maar groter worden door het opkomen van multichannel-modellen. Deze zorgen ervoor dat consumenten altijd en overal producten kunnen kopen, dus het lastiger wordt om controle te houden over de retourstroom. Bovendien zal dit onderwerp ook steeds meer in de belangstelling staan naarmate de logistieke branche duurzamer wordt. 

 

Verbeterslagen en voordelen

Als de retourlogistiek niet op orde is, doet dit op meerdere plekken pijn. Warehouse- en operationsmanagers kunnen geen inschattingen maken omtrent de hoeveelheid werk dat ze moeten verdelen, omdat zij niet weten wanneer items terugkomen. Ook is het lastig om de impact van de retouren in te schatten. Er is bijvoorbeeld niet duidelijk welk deel van de teruggestuurde items nog tot de voorraad gerekend kunnen worden of hoeveel nieuwe items besteld moeten worden. Salesmanagers krijgen bovendien te maken met ontevreden klanten en de CFO heeft te maken met een combinatie van deze problemen. 

De voordelen van goede retourlogistiek zijn dus o.a.:

 • Verbeterde klantloyaliteit
 • Lagere ondersteuningskosten
 • Verhoogde transactiesnelheid
 • Groeiend marktaandeel
 • Duurzaamheid
 • Lagere opslagkosten
 • Betere klantenservice
 • Verhoogde ROI

Er kunnen verschillende stappen genomen worden om de retourlogistiek te verbeteren:

 1. Breng interne processen en afspraken in kaart

 2. Reserveer een deel van het magazijn specifiek voor retourlogistiek 

 3. Werk samen met partners in de keten en branche

 4. Richt een toegankelijk IT-landschap in en verzamel en gebruik data om de retourlogistiek te organiseren

Het is ook zinvol om de retourlogistiek te koppelen aan activiteiten die het aanbod naar de klant vergroten en waarde genereren.

 

In de praktijk

Bij het werken met retourstromen in de praktijk dient men ook rekening te houden met de restwaarde. Dit is de waarde van een product aan het einde van de levens- of gebruiksduur. Voor producten met een hoge (rest)waarde kan het zinvol zijn om deze één op één om te wisselen. Voor producten met een minder hoge (rest)waarde is dit echter te duur. Hier komt het erop aan retourstromen zoveel mogelijk te bundelen. 

De (rest)waarde van de te retouren producten, in combinatie met de totale transportkosten, bepaalt ook de radius waarbinnen retourlogistiek rendabel is. Bedrijven halen bieden regelmatig de mogelijkheid om oude, afgedankte producten op te halen bij consumenten wanneer zij nieuwe komen leveren. Ook halen transporteurs regelmatig de eerder achtergelaten meermalige emballage op als zij weer bij een leverancier terugkomen.

 

Retourlogistiek met TellApe

Inzicht in de logistieke keten is de eerste stap naar efficiënte retourlogistiek. Als bedrijven weten waar transportitems zijn, kunnen de deze gemakkelijk weer mee retour nemen op het moment dat chauffeurs aanwezig zijn. Dit inzicht kan geboden worden met behulp van relevante data uit applicaties en online programma’s. Deze digitale oplossingen kunnen bovendien ook data met elkaar uitwisselen, zodat alle processen beter op elkaar aansluiten.

Een voorbeeld van zo’n digitale oplossing is TellApe. De emballage-app geeft de chauffeur de handvatten die nodig zijn om dat inzicht te creëren. TellApe legt de emballage beweging vast op het moment van de overdracht. De chauffeur zet emballage items neer bij de klant en voert deze vervolgens in in de app. De ontvanger kan de transactie dan direct aftekenen. 

Na het afgegeven zijn de items bovendien binnen enkele seconden zichtbaar in het online portal van TellApe. De planner kan vervolgens, met het plannen van ritten voor de volgende dag, in het online TellApe portal zien welke klant er nog emballage heeft staan. Aan de hand van deze gegevens kan de retourlogistiek direct efficiënt ingericht worden.

 

Kom in contact

 

Vind ons op social media