Onderzoek toont aan dat bedrijven aanzienlijke verliezen lijden t.a.v. emballage en /of fust items – ook wel ladingdragers genoemd. Deze verliezen ontstaan door wanbeheer, diefstal of andere verwaarlozing. De term emballage of fust omvat hier alle multi-use transport- en lading dragende items. Hierbij kun je denken aan: pallets, containers, karren, bladen, fusten, cilinders, manden, kratten, kisten en vele andere items. De emballage dragen bij aan de efficiëntie en effectiviteit van transport en/of opslag van het hoofdproduct ondersteunen. Op basis van enquêtes en casestudy’s liggen de directe kosten in verband met verlies, beschadiging en diefstal tussen 10-30% van de pool van geregistreerde items.

Emballage verliezen

Verschillende sectoren hebben verschillende niveaus van verlies en diefstal, waarschijnlijk gedreven door de complexiteit van de supply chain en de toegepaste controle (door middel van systemen en “checks & balances”) binnen elke sector. Sommige recente gegevens uit de Verenigde Staten suggereren dat deze niveaus aanzienlijk zijn:

 • De automobielsector verliest jaarlijks ongeveer 15 tot 20 procent van zijn pallets en deksels, volgens een onderzoek van Deloitte.
 • De kosten voor het vervangen van herbruikbare verpakkingen en pallets in de Noord-Amerikaanse auto-industrie bedragen volgens de Auto Industry Action Group ongeveer $ 750 miljoen per jaar
 • In de voedings— en drankenindustrie zijn de kosten ook aanzienlijk volgens een Rehrig Pacific white paper:
  • T.a.v. bierfusten bedragen de verliezen meer dan $ 50 miljoen
  • Wat betreft melkkratten bedragen de verliezen bijna $ 100 miljoen
  • T.a.v. bakkerskarren en broodkratten bedragen de verliezen ongeveer 30%

In totaal, wordt geschat dat plastic pallet- en containerverlies binnen de Verenigde Staten jaarlijks tussen $ 800 en $ 1,5 miljard bedraagt.

Deze bedragen zijn gebaseerd op onderzoeken in Amerika. In de rest van de wereld zullen de procentuele verliezen niet veel afwijken.

Indirecte kosten emballage

Bovendien zijn er vaak indirecte kosten verbonden aan de verliezen en het inefficiënt beheer van emballage en fusten. Dit veroorzaakt vaak voor tekorten in de toeleveringsketen. Een tekort aan emballage en fusten kan veroorzaken:

 • Productie ophouden of beperken, wat resulteert in kostbare uitvaltijd
 • De verwerking en levering van bestellingen vertragen, resulterend in extra handeling- en verzendkosten en mogelijk verloren omzet
 • Noodaankopen van vervangende emballage of fusten vereisen, hetgeen vaak duur en inefficiënt is

Om het risico op zulke emballage tekorten te verkleinen, verhogen bedrijven vaak hun pool van emballage om ervoor te zorgen dat ze niet op raken. Dit verhoogt het werkkapitaal van bedrijven doordat de voorraad(waarde) hoger dan strikt noodzakelijk is.

Het bovenstaande suggereert dat er aanzienlijke winst in efficiëntie (en bijbehorende kosten) mogelijk is voor bedrijven, mits zij hun emballage goed registreren en administreren. Wat echter nog opvallender is, is dat het bewustzijn van deze inefficiënties nogal laag is. In feite lijken de meeste bedrijven dergelijke verliezen als onvermijdelijk en “gewoon een kostenpost van het zakendoen” te beschouwen.

Minimaliseren van emballage kosten

Met de juiste registratie en administratie kunnen bedrijven echter snel onnodige kosten die verband houden met verliezen van emballage beperken en overtollig werkkapitaal vrijmaken dat is vastgelegd in (te) grote pools van emballage. TellApe ondersteunt bedrijven bij deze inspanningen: het biedt snelle en eenvoudige registratie en administratie. De registratie is voor elk type emballage en op basis van een mobiele applicatie en een inzichtelijk web gebaseerd platform. TellApe is onderdeel van Tconsult, een Nederlands bedrijf dat zich richt op slimme logistieke oplossingen, met een bijzondere focus op emballage en ladingdragers.

Over TellApe

TellApe helpt bedrijven met het creëren van real-time emballage-inzichten. De TellApe app en het online portal zorgt ervoor dat jij volledige controle hebt over de bedrijfsemballage.  Het online portal geeft in één oogopslag weer wat de situatie is betreffende voorraad, uitstaande en inkomende voorraad. Via de app voert een chauffeur of een laad- en los medewerker de emballage transacties in.  Twee partijen kunnen direct overeenstemming bereiken over de transactie binnen de app. Deze transactie kan real-time ingezien worden in het online portal.

Wil jij ook graag meer informatie?

Kom hier met ons in contact.

Wil jij ook elk kwartaal de laatste updates ontvangen over TellApe?

Klik hier om de updates te ontvangen.