Het vervoeren gebeurt steeds vaker met herbruikbare transportitems ook wel ‘’multi-use’’, ladingdrager, RTI of emballage genoemd. Dit levert efficiëntie op in transport, distributie en/of opslag van het belangrijkste primaire product. Ondanks het belang vanuit een operationeel perspectief en de impliciete voordelen, worden ladingdragers vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Onderzoek toont echter aan dat er aanzienlijke potentiële besparingen te vinden zijn als bedrijven de juiste (management) aandacht zouden besteden aan de emballage items.

In onze White Paper hebben wij een framework opgezet voor de analyse van meermalige emballage. De 6 interne aspecten worden tegenover 6 externe factoren afgezet. Deze integrale benadering geeft het management meer inzicht op de gebieden waar risico gelopen wordt.

 

White Paper opvragen