Onlangs deelden we onderzoek gedaan ten aanzien van de aanzienlijke verliezen en inefficiënties met betrekking tot (het kwijtraken en beschadigen van) emballage en ladingdragers. Het is duidelijk dat bedrijven en hele industrieën hoge kosten moeten maken. Dit wordt gedreven door slecht beheer, diefstal of andere verwaarlozing van multi-use emballage en ladingdragers. Zoals pallets, containers, karren, bladen, vaten, cilinders, manden, kratten, kisten en vele andere. Deze ladingdragers ondersteunen de efficiëntie en werkzaamheid van transport en/of opslag van het hoofdproduct. Op basis van enquêtes en casestudy’s liggen de directe kosten in verband met verlies en diefstal tussen 10-30% van de pool van geregistreerde items. Dit is voor bedrijven het risico, of de ‘value at risk’. Ook impliceren deze inefficiënties vaak een overschot aan werkkapitaal, omdat bedrijven proberen de operationele risico’s van een tekort aan ladingdragers te beperken door hun voorraadpool ervan te vergroten.

Echter, hetzelfde onderzoek suggereert dat dit onderwerp niet hoog op de agenda van het management staat in termen van verbeterpotentieel. Veel bedrijven beschouwen deze inefficiënties als (een deel van) de kosten van het zakendoen en schatten het verlies doorgaans te laag in. Dit gebrek aan bewustzijn is opvallend gezien de omvang en de aard van het probleem.

Value At Risk op emballage

Op basis van die recente inzichten zoals beschreven in de blog over ”hoge kosten van verlies en diefstal van emballage” en een aantal eenvoudige aannames ten aanzien van de ingezette pool van emballage / fusten, is het echter vrij eenvoudig om de “value at risk” (VAR) te bepalen die wordt geassocieerd met het verlies van ladingdragers binnen uw bedrijf.

De onderliggende gedachte is gebaseerd op het idee dat VAR een functie is van verschillende factoren. Deze factoren zijn de waarde van de pool van ladingdragers én de impact van verliezen, diefstal, wanbeheer en nalatigheid. De waarde van de pool is eenvoudigweg het volume (Q) van items maal hun gemiddelde prijs (P), terwijl de impact is gekoppeld aan verschillende (branche specifieke) externe risicodrijvers (R) en het interne controlekader (C). Dat is de verzameling van maatregelen die zijn genomen om de ladingdragers correct en adequaat te beheren en controleren.

Uitgedrukt als een formule: VAR = functie van [Q, P, R, C]

De laatste twee variabelen R en C zijn minder tastbaar en eerder kwalitatief van aard. Daarom is een puntwaarde voor hen vaak te abstract en geeft ze de illusie van precisie terwijl de ware aard complexer is. Een meer inzichtelijke benadering is daarom met een reeks verschillende invoervariabelen. Als we een tweezijdige variantie gebruiken, voor verschillende niveaus van R en C, resulteert dit in de volgende tabel, uitgedrukt in relatieve termen:

Met andere woorden: voor een omgeving met een hoog risico, en met een lage mate van controle, zou de VAR kunnen oplopen tot > 40% van de emballage-pool waarde, terwijl deze met een laag risico en een goed onderbouwd controlekader met passende beheersingsmaatregelen, lager dan 3% zou kunnen zijn. Uiteraard verschilt dit per branche en zelfs per bedrijf. Het is dus de moeite waard om dit te analyseren voor uw eigen situatie.

Value at risk voor jouw bedrijf

Interesse in wat de VAR voor herbruikbare emballage en ladingdragers is voor uw bedrijf? Probeer onze “quick assessment tool”, klik hier voor de test! Het geeft een snelle inschatting van het risico en de bijbehorende kosten (en dus potentiële besparingen!) voor uw specifieke situatie. Natuurlijk, bespreken we graag de manieren om die besparingen daadwerkelijk te realiseren en hoe TellApe daarbij kan helpen! TellApe is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke mobiele applicatie en een inzichtelijk web gebaseerd platform. Dit platform is ontworpen om u in staat te stellen uw emballage-pool te registreren, te administreren en te beheren.

Doe hier de risico check

 

 

Wil jij ook graag meer informatie?

Kom hier met ons in contact.

Wil jij ook elk kwartaal de laatste updates ontvangen over TellApe?

Klik hier om de updates te ontvangen.